Sözün Büyüsü

diksiyon hitabet hitabet sanatı sözün büyüsü. Hayatımızın her alanında konuşuyoruz. Bu sözün günümüzdeki geçerliliği çok daha fazladır.

Responsive image
YAZAR
Tuğçe Erdal
DOSYA BOYUTU
2,73 MB
YAYIN TARIHI
2017
DIL
Türkçe
ISBN
9786051808116

PDF formatında Sözün Büyüsü. Sitemizde mobilityweekbg.com adresinde bu kitabın açıklamasını bulabilirsiniz. Ayrıca doğrudan Sözün Büyüsü kitabını tarayıcınızdan doğrudan çevrimiçi olarak okuyun. Bağlanın!


 Yazılı kültür ürünü olarak kabul edilen klasik edebiyat şiirlerinin bir sözlü kültür ürünü olan cönk ve mecmûalarda yer aldığı bilinmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada, Fuzûlî’nin şiirleri örneği üzerinden klasik edebiyat şiirlerinin ne denli yazılı kültür ürünü olduğu ve sözlü ile yazılı kültür arasındaki etkileşimin nasıl gerçekleştiği ortaya konulmuştur. Yazılı kültürün önemli bir temsilcisinin sözlü kültürde taklit edildiği veya ondan esinlenildiği ama bu taklit ve esinlenmeler oluşturulurken de sözlü kültürün kurallarına ve imkânlarına uyularak icra edildiği görülmüştür. Bu çalışmada yazıyla, mazmunlarla, sıkı vezin kalıplarıyla üretilen katı bir edebiyat geleneğinin, çoğu zaman aruz ölçüsü ile yazılmadığı için “ölçüsüz” diye beğenilmeyen, halk şiirinde nasıl değiştirildiği ve bu geleneğe nasıl uyum sağladığı ortaya konmuştur. (Tanıtım Bülteninden)   


SÖZÜN BÜYÜSÜ. Zamanın ta başlangıcından. Paylaşırken yeryüzünü. İnsanlarla hayvanlar. İnsan isterse hayvan olabilirmiş. Hayvan isterse insan. Kimi vakit insanlar varmış. Kimi vakit hayvanlar.